วันอังคาร, มีนาคม 31, 2552

แถลงการณ์ "แนวร่วมรวมพลคนเสื้อแดงโลก"

โดย คุณ thaitiger
ที่มา เวบบอร์ด ประชาไท
ภาพจาก คุณ Milan Sheva
31 มีนาคม 2552เรียน พ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยทุกท่าน

พวกเรา แนวร่วมรวมพลคนเสื้อแดงทั่วโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และเยอรมนีจำนวนหลายพันคนทั่วโลก กำลังติดตามการต่อสู้เรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งท่านที่กำลังชุมนุมกัน อยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล และที่ศาลากลางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย
"แนวร่วมรวมพลคนเสื้อแดง" ต้องการแสดงความเห็นที่พวกเรา มีต่อการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงที่ประเทศไทย และประสงค์แสดงเจตนารมณ์ในการต่อสู้ของพวกเรา ต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทย ที่เสียงส่วนมากของประชาชน ต้องได้รับการยอมรับจากทุกส่วนสถาบันในสังคมดังต่อไปนี้


ก) ขอชื่นชมจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละของพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัด และความไม่สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวง พ่อแม่พี่น้อง ยังยืนหยัดต่อสู้ติดต่อกันหลายวันหลายคืน เพื่อสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านตามระบอบประชาธิปไตย

ข) สนับสนุนแนวทางการต่อสู้ของสถาบันเสื้อแดง ภายใต้การนำของแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ ที่กำลังเปิดโปงหน้ากากของเผด็จการตัวจริง อันได้แก่ ระบบอำมาตยาธิปไตย ที่คอยหลอกลวงประชาชนว่า ประเทศไทยมีประชาธิปไตยแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็คอยบงการทำลายประชาธิปไตยที่กำลังก้าวไปข้างหน้าให้สะดุดหยุดยั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่า ตลอดมา

ค) ขอเรียกร้องให้ประธานองคมนตรี คณะองคมนตรี และผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร อิสระ เช่น ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ปปช. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา สำนึกถึงความผิดที่ก่อขึ้น และยอมลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดที่ดำรงอยู่ เพราะอำนาจหน้าที่ของท่านนั้น ไร้ซึ่งความชอบธรรมในสายตาของประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยชาวไทยแล้ว

ง) ขอเรียกร้องให้มีการยุบสภา และนำรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 หรือ ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550 (คปพร.) เพื่อมาพิจารณาประกาศใช้ และ จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน เพื่อคืนอำนาจในการตัดสินใจให้ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

จ) ขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใช้หิริโอตัปปะ ระงับการใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ที่กำลังชุมนุมอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างหรือเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

ฉ) หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยชาวเสื้อแดง ถูกทำร้ายจากกองกำลังทหาร หรือกำลังตำรวจแล้ว พวกเราแนวร่วมรวมพลคนเสื้อแดงทั่วโลก จะร่วมกัน ยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การสหประชาชาติ และที่สหภาพยุโรป และรัฐสภายุโรปในทันที เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ช่องทางระหว่างประเทศ ระงับปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างทันท่วงที

ท้ายที่สุดนี้ ขออวยพรให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทย ผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ประสบความสำเร็จบริบูรณ์

ขอแสดงความนับถือ

คุณอาคม ซิดนีย์ "ไทยเรดออสเตรเลีย"
คุณวัฒนา เอ็บเบ็จช์ "ไทยเรดยูเค"
คุณny_woodside "ไทยเรดอเมริกา"
คุณเบญจมา อนันตพงศ์ "ประชาธิปไตยไทยเยอรมนี" หรือ"ไทยเรดเยอรมนี"